Giliano Wijnaldum's FIFA 18 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 16 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 15 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 14 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 13 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 12 Items


Giliano Wijnaldum's FIFA 11 Items