Shkelzen Gashi's FIFA 19 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 18 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 17 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 16 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 15 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 14 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 13 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 11 Items


Shkelzen Gashi's FIFA 10 Items