Gervinho's FIFA 21 Items


Gervinho's FIFA 20 Items


Gervinho's FIFA 19 Items


Gervinho's FIFA 16 Items


Gervinho's FIFA 15 Items


Gervinho's FIFA 14 World Cup Items


Gervinho's FIFA 14 Items


Gervinho's FIFA 13 Items


Gervinho's FIFA 12 Items


Gervinho's FIFA 11 Items


Gervinho's FIFA 10 Items