Mauro Rosales's FIFA 18 Items


Mauro Rosales's FIFA 17 Items


Mauro Rosales's FIFA 16 Items


Mauro Rosales's FIFA 15 Items


Mauro Rosales's FIFA 14 Items


Mauro Rosales's FIFA 13 Items


Mauro Rosales's FIFA 12 Items


Mauro Rosales's FIFA 10 Items