James Milner's FIFA 21 Items


James Milner's FIFA 20 Items


James Milner's FIFA 19 Items


James Milner's FIFA 18 Items


James Milner's FIFA 17 Items


James Milner's FIFA 16 Items


James Milner's FIFA 15 Items


James Milner's FIFA 14 World Cup Items


James Milner's FIFA 14 Items


James Milner's FIFA 13 Items


James Milner's FIFA 12 Items


James Milner's FIFA 11 Items


James Milner's FIFA 10 Items