Thomas Vermaelen's FIFA 21 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 20 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 19 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 18 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 17 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 16 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 15 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 14 World Cup Items


Thomas Vermaelen's FIFA 14 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 13 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 12 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 11 Items


Thomas Vermaelen's FIFA 10 Items