0 0 0
Chemistry 0 | Rating 0
352
85
Mannus
GK
84
DIV
85
REF
87
HAN
55
SPD
84
KIC
86
POS
Mannus
85
GK
90
Tavernier
RB
97
PAC
90
DRI
87
SHO
87
DEF
90
PAS
94
PHY
Tavernier
90
RB
87
Sviatchenko
CB
78
PAC
71
DRI
62
SHO
87
DEF
72
PAS
92
PHY
Sviatchenko
87
CB
87
Onuachu
ST
86
PAC
83
DRI
87
SHO
58
DEF
80
PAS
93
PHY
Onuachu
87
ST
86
Mladenović
LWB
97
PAC
86
DRI
75
SHO
83
DEF
82
PAS
86
PHY
Mladenović
86
LWB
89
Tardieu
CDM
80
PAC
85
DRI
78
SHO
86
DEF
85
PAS
92
PHY
Tardieu
89
CDM
91
Cesinha
CAM
94
PAC
91
DRI
93
SHO
48
DEF
90
PAS
85
PHY
Cesinha
91
CAM
88
Maclaren
ST
95
PAC
87
DRI
90
SHO
52
DEF
82
PAS
88
PHY
Maclaren
88
ST
89
Embarba
RM
93
PAC
90
DRI
85
SHO
61
DEF
88
PAS
82
PHY
Embarba
89
RM
88
Daka
ST
99
PAC
88
DRI
90
SHO
36
DEF
75
PAS
85
PHY
Daka
88
ST
90
Oršić
LW
99
PAC
91
DRI
94
SHO
75
DEF
88
PAS
83
PHY
Oršić
90
LW
Chemistry 0
Rating 0
0
0
0
Player Prices
Price History